WARSZAWSKIE KOŁO PRZEWODNIKÓW MIEJSKICH

Quest "Jadziem na Pragie"

QUESTING - to odkrywanie lokalnego dziedzictwa kulturowego, rodzaj wierszowanej gry miejskiej lub terenowej - jeden ze sposobów prezentacji, udostępniania i interpretacji dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego. W przypadku Warszawy jest to metoda samodzielnego, aktywnego odkrywania tajemnic miasta przy pomocy questów - wierszowanych tekstów ze wskazówkami, jak dotrzeć do skarbu - na końcu szlaku jest umieszczona skrzyneczka, a w niej pieczątka, której odbicie potwierdza przebycie całej trasy.

Do realizacji pierwszego wierszowanego questingu w Warszawie Urząd Dzielnicy Warszawa – Praga Płn. zaprosił przewodników z Warszawskiego Koła Przewodników Miejskich. Nasi przewodnicy uczestniczyli w warsztatach, w czasie których została opracowana trasa i przygotowana ulotka.

Zapraszamy do poznania nowej trasy!