WARSZAWSKIE KOŁO PRZEWODNIKÓW MIEJSKICH

Kontakt

Warszawskie Koło Przewodników Miejskich PTTK

Al. Jerozolimskie 51/16

00-697 Warszawa

tel. 22 629-28-40

Numer konta WKPM PTTK:

Warszawskie Koło Przewodników Miejskich PTTK, Al. Jerozolimskie 51/16
46 1240 6218 1111 0000 4610 7295