WARSZAWSKIE KOŁO PRZEWODNIKÓW MIEJSKICH

WKPM

Wysokość tegorocznej składki

Zarząd WKPM PTTK informuje członków naszego Koła o łącznej wysokości składek w roku 2018:

składka normalna 95 zł.

składka ulgowa (emeryci i renciści) 50 zł.

składka ulgowa młodzieżowa (studenci) 45 zł.

Koledzy z opłaconą składką PTTK w innym Kole wpłacają składkę "klubową" w wysokości 20 zł.

Składkę można wpłacić w dniach spotkań w ZG PTTK przy ul. Senatorskiej 11 (ogłoszenia rozsyłane są e-mailowo) oraz na konto Koła:

WKPM PTTK Warszawskie Koło Przewodników Miejskich PTTK, Al. Jerozolimskie 51/16
46 1240 6218 1111 0000 4610 7295